ePSW - elektroniczna Platforma Statusu Wykroczenia

Straż Miejska w Białym BorzeINFORMACJA - LICENCJA WYGASŁA.

W chwili obecnej jednostka Straży Miejskiej w Białym Borze nie posiada uprawnień do udostępniania inofmracji za pośrednictwem niniejszego systemu


| KONTAKT | REGULAMIN | REGULAMIN PŁATNOŚCI |


ePSW ver.0.1.0.1 Copyright © 2011 - Ireneusz Ruszczyk | (30619) 10554 / 00186029 / 00086610

lista banków